سرویس های ما

یکپارچگی خدمات نقطه قوت ماست

طراحی سایت و فروش آنلاین

طراحی و راه اندازی تمام امکانات برای فروش آنلاین از جمله سایت فروشگاه و سیستم انبارداری

سیستم همکاری و شبکه فروش

فراهم کردن بستر سیستم های همکاری در فروش و بازاریابی آنلاین

تبلیغات شبکه اجتماعی

تولید محتوا و جذب مخاطب هدفمند در شبکه های اجتماعی

پشتیبانی و مدیریت شبکه اجتماعی

پاسخگویی و پشتیبانی شبکه های اجتماعی و فعالیت روزانه به صورت منسجم

ثبت و معرفی برند

طراحی و ثبت نشان و نام تجاری

حسابداری و انبارداری

راه اندازی زیر ساخت حسابداری و انبارداری متناسب با نوع کسب و کار

کمپین تبلیغاتی

کمپین های تبلیغاتی متناسب با کسب و کار شما طراحی می شود